Maktens identitet -En intersektionell textanalys av barnböcker

DSpace Repository

Maktens identitet -En intersektionell textanalys av barnböcker

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Maktens identitet -En intersektionell textanalys av barnböcker
Author Björk, Erika ; Mossfeldt, Petra
Date 2015
Swedish abstract
Studien syftar till att öka pedagogers medvetenhet kring barnböckers betydelse för barns identitetsskapande. 10 av de 20 mest lånade böckerna av förskolor och skolor på Malmös stadsområdesbibliotek har legat till grund för textanalyserna. Analyserna har gjorts ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på etnicitet och genus. Analysmetoden är influerad av Paul Ricoeurs och Hans-Georg Gadamers tankar kring de hermeneutiska cirklarna förförståelse- förståelse samt förklaring- förståelse. Vi presenterar ett sätt att tolka barnböcker som läses mycket i förskolan. Förebilderna som kan urskiljas i böckerna kan ses som varierade i kön om än begränsade i kulturell mening. Även om kön såväl som karaktärernas egenskaper är varierade kan de till stor del ses som stereotypa. Insikten om hur förståelsen av boken påverkar pedagogens bemötande av barns frågor och funderingar samt pedagogers medvetenhet kring barns förförståelse pekar på vikten av väl reflekterade bokval.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Barnböcker
Genus
Hermeneutik
Identitet
Intersektionalitet
Narrativanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/19037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics