Tack för TAKK

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tack för TAKK
Author Tilly, Emilia ; Feldt, Emelie
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur aktiva aktörer i förskolan samtalar kring användandet av TAKK samt om de ser samband mellan brukandet av tecken och barns inflytande i förskolans verksamhet. Vi har följande frågeställningar:  Hur talar de aktiva aktörerna i förskolverksamheten om TAKK?  Vilket samband mellan användandet av TAKK och barns inflytande ser de aktiva aktörerna i förskolan?  Vilka önskemål har de aktiva aktörerna i förskoleverksamheten gällande utbildning inom TAKK? I vår studie utgår vi från variationsteorin och BRO-modellen. Aktörerna talar mycket positivt om TAKK dock säger de samtidigt att det krävs mer än bara TAKK. Aktörerna ser tydliga samband mellan användandet av TAKK och inflytande för alla barn. Samtliga önskar att utbildning inom TAKK integreras i förskollärarutbildningen. Användandet av TAKK i kombination med andra AKK-former gynnar alla barn och inte enbart de som är i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject TAKK
tecken
AKK
barns inflytande
kommunikation
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/19038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics