Finns det fortfarande problembarn? Pedagogers syn på barn i behov av stöd

DSpace Repository

Finns det fortfarande problembarn? Pedagogers syn på barn i behov av stöd

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Finns det fortfarande problembarn? Pedagogers syn på barn i behov av stöd
Author Mårtensson, Helen
Date 2015
Swedish abstract
Det övergripande syftet med studien är att belysa pedagogers syn på barn i behov av stöd. För att undersöka syftet har intervjuer genomförts med pedagoger, förskolechefer och en specialpedagog. De svar som framkom vid intervjuerna har sedan utgjort grunden för studien. Den teoretiker som är av betydelse för ämnet är Lev S. Vygotskij. Utifrån hans teori är barn i behov av stöd beroende av vuxnas hjälp för att kunna uppleva lärande situationer och utvecklas i den av honom benämnda proximala utvecklingszonen. Vygotskij intresserade sig också för kopplingen mellan en tanke och ett begrepp och dess betydelse. Att betydelsen av ett begrepp kan ändras över tid visar den inställning som finns till begreppet problembarn. Ett begrepp som, trots att det har funnits med i över 100 år, har fasats ut och inte längre finner acceptans bland intervjudeltagarna. Hur innehållsrikt ett begrepp kan vara märks när man tittar närmre på begreppet professionellt förhållningssätt, vilket är tätt förbundet med pedagogers syn på barn i behov av stöd. Studien visar att den här gruppen med barn är beroende av engagerade pedagoger som har tillräckliga kunskaper och resurser. Samtidigt framkommer även betydelsen av att pedagogerna själva får stöd och handledning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject barn i behov av stöd
föräldrar
ordval
problembarn
professionellt förhållningssätt
samarbete
språk
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19040 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics