En studie om pedagogers erfarenheter och perspektiv kring en inkluderande verksamhet

DSpace Repository

En studie om pedagogers erfarenheter och perspektiv kring en inkluderande verksamhet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om pedagogers erfarenheter och perspektiv kring en inkluderande verksamhet
Author Sabbar, Suzan ; Lindberg, Sofie
Date 2015
English abstract
This study is about working with a kindergarten for all. The overall aim of this work is to study how teachers work with a preschool for all. There was an interest in knowing how educators can do to include all children regardless of needs and circumstances in the preschool. Another interest of this study is to find out what normalcy means for the teachers and how teachers treat an abnormal child in preschool. The method used is qualitative interviews with active educators in preschool. The results show that the teachers at the preschool have a mindset where they try and want to get into the daily work with the inclusion in preschool. They are positive that all children have the right to be involved and there is a positive view of the children, regardless of their needs or circumstances.
Swedish abstract
Denna studie handlar om att arbeta med en förskola för alla. Det övergripande syftet med detta arbete är att studera hur pedagoger arbetar med en förskola för alla. Det fanns ett intresse av att veta hur pedagogerna kan göra för att inkludera alla barn oavsett behov och förutsättningar i verksamheten. Ett annat intresse med denna studie är att ta reda på vad normalitet innebär för pedagogerna samt hur pedagogerna bemöter ett avvikande barn i förskolan. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med aktiva pedagoger i förskolan. Resultatet visar att pedagogerna på förskolan har ett tankesätt där de försöker och vill få in det dagliga arbetet med inkludering i verksamheten. De är positiva till att alla barn har rätt att vara delaktiga och det finns en positiv syn på barnen, oavsett behov eller förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
inkludering
normalitet
förskola
förskola för alla
Handle http://hdl.handle.net/2043/19041 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics