”Kokkobia mamma piiia pizzeria” - En studie om literacyhändelser i förskolan


DSpace Repository

”Kokkobia mamma piiia pizzeria” - En studie om literacyhändelser i förskolan


Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Kokkobia mamma piiia pizzeria” - En studie om literacyhändelser i förskolan

Author Visser, Zinnia ; Flöhr, Agnes
Date 2015
Swedish abstract
Att behärska literacy är en nödvändighet för att fullt ut kunna ta del av vårt samhälle. Att lära sig att behärska skriftspråket är en lång resa som börjar redan i förskolan. Det här arbetet har som syfte att belysa i vilka situationer under dagen som barn är delaktiga i literacyhändelser. Detta har gjorts med hjälp av frågeställningar som behandlar när literacyhändelser sker, hur de ser ut, vad de innehåller och vem som initierar dem. I studien anläggs ett sociokulturellt perspektiv på literacy. Empirin har samlats in genom observation med skuggningsteknik på en förskola. Observationerna utfördes med hjälp av videokamera och fältanteckningar. Empirin har sedan tematiserats för att analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar på att literacyhändelser kan involvera både barn och vuxna, ske både inom- som utomhus i spontana och planerade aktiviteter under alla olika tillfällen under dagen. Hur de ser ut är beroende av flera olika komponenter. I slutsatsen redovisas dessa komponenter och sätts i förhållande till den tidigare forskning vi redogjort för. Avslutningsvis diskuteras de slutsatser som frambringats i förhållande till förskollärarens yrkesroll. Resultatet pekar på att literacyhändelser kan te sig på många olika sätt i en förskolekontext och att de kan inträffa i olika sammanhang. Vidare visar resultatet på att en lärande literacyhändelse inte sker isolerad utan är beroende av meningsskapande och samspel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject emergent literacy
literacy
literacyhändelser
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics