Den hyllad leken i förskolan

DSpace Repository

Den hyllad leken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den hyllad leken i förskolan
Author Andersson, Ann-Charlotte ; Ekman, Renée
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att studera och problematisera pedagogers syn på det stora utrymme fri lek ges i förskolan, i relation till det jämställdhetsuppdrag pedagoger har att förhålla sig till enligt läroplanen för förskolan. Vi upplever att det finns en osäkerhet hos pedagoger kring begreppet genus och hur arbete med genus och jämställdhet bör utformas för att vara en grund i verksamhetens olika delar. Samtidigt som fri lek av många hyllas så finns det parallella föreställningar om hur fri lek även begränsar, skapar uteslutningar och har en karaktär av att reproducera traditionella normer och könsmönster. Vi har utgått ifrån Bronwyn Davies genusteori som beskriver individens skapande av jaget som en ständigt pågående process som formas utifrån de olika sociala konstruktioner som personen är en del av. I studien har vi valt att använda oss av kvalitativ metod där vi genom intervjuer med pedagoger har fått fyllig och detaljrik empiri, vilken vi därefter har transkriberat och tillsammans analyserat. Studiens resultat visar att med rätt redskap och medvetenhet har pedagoger möjlighet att förena fri lek och samtidigt verka för jämställdhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Fri lek
Förskola
Genus
Makt
Jämställdhet
Normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/19049 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics