Pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan
Author Nilsson, Sandra ; Krawczyk, Joanna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan. Vi har även intresserat oss på samverkan mellan pedagogerna och föräldrar med annat modersmål än svenska. Vår studie grundar sig på observationer kring bemötande av föräldrar på förskolan. Vi undersökte hur pedagogerna såg på föräldrasamverkan och hur de arbetar kring samverkan med föräldrar, för att kunna få en bredare syn i vår studie om hur samverkan fungerar på de aktuella förskolorna. Som metod använde vi kvalitativ intervju då detta lämpade sig väl för oss för att vi skulle kunna få en bredare syn om hur samverkan fungerar på de aktuella förskolorna. Intervjuer ger mer exakta svar och det underlättar för oss som intervjuar att ställa följdfrågor. Resultatet visar att samverkan med föräldrar har ökat i förskolan och blivit en stor del av verksamheten. Pedagogerna försöker engagera sig mycket i arbetet med föräldrasamverkan och letar efter möjligheter för att skapa en bra kommunikation med föräldrar som har annat modersmål än svenska. Resultaten visar även att pedagogerna menar att oavsett om föräldrarna behärskar det svenska språket eller inte så anstränger de sig för att visa föräldrarna att de är viktiga i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 26
Language swe (iso)
Subject Föräldrar
Förskollärare
Föräldrasamverkan
Pedagoger
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/19050 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics