Förskollärarstudenters tal om genus

DSpace Repository

Förskollärarstudenters tal om genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärarstudenters tal om genus
Author Hallgren, Emelie ; Svensson, Erika
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur blivande förskollärare talar om genus och vilka föreställningar de har om begreppets innebörd i koppling till det kommande jämställdhets-uppdraget i förskolan. De teoretiska begreppen som ligger till grund för denna studie är till stor del definierade utifrån Hirdmans genusteori. Begreppen som använts som verktyg för analysen av denna studie är genus, kön, genussystemet, jämställdhet och jämlikhet. Studien bygger på empiri utvunnet ur intervjuer med fem förskollärarstudenter om hur de talar om genus. Resultatet visar att studenterna talar om genus som något komplext. De diskuterar begreppets innebörder på olika nivåer beroende på hur de relaterar till begreppet och vilka föreställningar de har om det. Vidare visar resultatet att studenterna talar om genus som en kunskapsfråga. De menar att genus inte får tillräcklig plats i utbildningen och att de därför behöver söka kunskap om ämnet på egen hand för att bättre kunna åta sig förskolans jämställdhetsuppdrag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Förskollärarstudenter
genus
jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics