Arbetssätt och bedömningsmetoder i de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna F-6

DSpace Repository

Arbetssätt och bedömningsmetoder i de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna F-6

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetssätt och bedömningsmetoder i de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna F-6
Author Wejnerup, Caroline ; Kniberg, Mia
Date 2015
Swedish abstract
I detta arbete undersöker vi vilka bedömningsmetoder och arbetssätt som används i de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna F-6. Vi undersöker även om det finns några skillnader och likheter i bedömningen och arbetssätten mellan årskurserna F-3 och 4-6 och vilka dessa är. Arbetet grundar sig på enkäter som lärare i årskurserna F-6 har besvarat. Utgångspunkten för arbetet är ett formativt synsätt. Efter att vi läst den nationella utvärderingen som Skolverket (2007) genomförde så fick vi en syn på att man bör arbeta formativt i skolan. Vi har även efter fyra år på högskolan har upplevt att högskolan har förespråkat användandet av formativ bedömning i skolan. Detta har vi uppmärksammat och funderat över om det stämmer i praktiken. Efter att den nya läroplanen började användas i verksamheten har det skett förändringar ute i skolorna. Fler lärare går fortbildningar om hur de ska bedöma elever samt eleverna har nya mål att uppnå i skolan. Att elever i årskurs 6 ska medverka i de nationella proven för de naturvetenskapliga ämnena är något som sätter press på att lärarna ska utforma en undervisning som tillför att eleverna blir vana vid provsituationer. Något som även lärare i årskurserna 4-6 behöver tänka på idag är att eleverna ska få betyg. I vårt resultat fick vi fram att det skiljer sig åt i bedömningen och till viss del valet av arbetssätt i de olika årskurserna. Vårt resultat visar att lärare i årskurserna 4-6 både undervisar och bedömer eleverna oftare än lärare i F-3. Arbetsätten som lärare väljer till de olika årskurserna är liknande och laborativt arbete eller grupparbete är vanligast. Ni kommer även kunna läsa om hur lärare i 4-6 och F-3 använder sig av olika bedömningsmetoder, i årskurserna 4-6 använder man sig av självbedömning, prov och bedömningsmatris och lärare i F-3 använder sig av kamratbedömning och självbedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Bedömning
Bedömningsmetoder
F-6
Naturvetenskapliga ämnena
Handle http://hdl.handle.net/2043/19053 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics