En ny bild av islam?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En ny bild av islam?
Author Jarl, Tobias
Date 2015
Swedish abstract
Denna uppsats fokuserar på hur bilden av islam och muslimer visas i läroböcker från 2001 och framåt. Syftet med uppsatsen är att se om de samhälleliga förändringarna efter attentatet mot World Trade Center 2001 har påverkat läromedlen. Undersökningen görs på läroböcker skrivna efter 2001 i ämnet religionskunskap. Läroböckerna är på gymnasienivå. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Edward Saids teori om orientalism. Den används i en kvalitativ undersökning av materialet som undersöker vissa tematiska aspekter och bilderna i böckerna. Resultatet av undersökningen är att vissa delar av läroböckerna har förändrats och blivit mer nyanserade, framför allt de som rör politik och islam som en våldsbenägen religion, men andra aspekter har inte förändrats, såsom klädsel och utövandet av religionen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject islam
läromedelsanalys
orientalism
religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/19054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics