”Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon” - En kvalitativ studie om barns samspel

DSpace Repository

”Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon” - En kvalitativ studie om barns samspel

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon” - En kvalitativ studie om barns samspel
Author Lindoff, Beatrice ; Nordqvist, Linda
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att utifrån pedagogernas perspektiv studera hur tillhörighet i grupp skapas. Detta gör vi genom att undersöka och analysera barns samspel i förskolan. Det har vi genomfört genom en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ studie. Våra frågeställningar innefattar vilka typer av samspel barn konstruerar i förskolemiljö, hur pedagoger talar om barns samspel och synliggörandet av alla barn, samt vilka faktorer som kan påverka barns samspel. I studien lyfter vi olika perspektiv inom samspel, som barnperspektiv, samhörighet, den Närmaste utvecklingszonen, ålderns betydelse för samspel, roller och makt, samt svårigheter i samspel. Vi har gjort videoobservationer, intervjuer och skickat ut enkäter till olika förskolor. Resultatet visar olika former av samspel: maktsamspel, bejakande samspel, konflikt i samspel, avvisat samspel och ömsesidigt samspel. Pedagogerna definierar samspel som bland annat glädje och kommunikation. Pedagogerna talar om vikten av synliggörandet av alla barn, genom att lyfta varje enskilt barn. Resultatet visar också att faktorer som påverkar barns samspel kan vara gemensamma intressen, antalet barn i samspel och barnens ålder.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Grupp, pedagoger, samspel, tillhörighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19068 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics