Emotionell webbutveckling inom e-handel

DSpace Repository

Emotionell webbutveckling inom e-handel

Details

Files for download
Icon
Examensarbete som ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Emotionell webbutveckling inom e-handel
Author Karlsson, Martin
Date 2015
English abstract
This paper aims to investigate whether emotional web development and emotional elements may influence a customer’s incetive to make purchases in e-commerce. Ecommerce is an important and growing part of retailers worldwide and in a highly competitive business environment it is necessary to have an online store that gets the customer to stay and feel secure throughout the entire buying process. The study shows that emotional elements creates a preference of the test subjects, partly through increased security but also by engaging the test subjects emotionally with the design. This results in that emotional web development to good advantage can be used to improve certain aspects of online stores, the test subjects stressed the importance of the section with customer ratings and the emotional images. Web developers gets the opportunity through their design to influence their visitors’ thoughts and choices, which for example advantageously may result in an improved relationship between the seller and the consumer.
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att undersöka om emotionell webbutveckling och emotionella element kan påverka en kunds incitament till att genomföra köp inom e-handel. E-handel är en viktig och växande del för återförsäljare världen över och med hård konkurrens är det nödvändigt att ha en webbutik som får kunden att stanna och känna sig trygg genom hela köpprocessen. Studien visar att emotionella element skapar en preferens hos testpersonerna, dels genom ökad trygghet men även genom att engagera testpersonerna emotionellt med designen. Detta resulterar i att emotionell webbutveckling till god fördel kan användas för att förbättra vissa aspekter av webbutiker, framförallt framhävde testpersonerna tycke om sektionen med kundrecensioner samt för de emotionella bilderna. Webbutvecklaren får möjlighet att genom sin design kunna påverka sina besökares tankar och val, vilket exempelvis fördelaktigen kan resultera i en förbättrad relation mellan försäljare och konsument.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject emotionell webbutveckling, estetisk wbbutveckling, emotionella element, ehandel
Handle http://hdl.handle.net/2043/19072 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics