Kulturmötesplatser i det offentliga stadsrummet

DSpace Repository

Kulturmötesplatser i det offentliga stadsrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kulturmötesplatser i det offentliga stadsrummet
Author Andersson, Michelle ; Tran, Fredrik
Date 2015
English abstract
The aim of this thesis is to help the Swedish-Chinese association Kang Le Hua Ren in Gothenburg to develop their cultural venues by formulating guidelines to support the design of cultural venues in the public space. The study’s geographical concentrating is Angered in Gothenburg’s northeastern areas where Kang Le exercise their activities. The intention is to produce a creative proposal including visualizations and explanatory texts that can constitute support for developing existing venues. The study is based on qualitative research methods with a case study of Kang Le supplemented with a survey with members of the association. The results show that tai-chi is the most valued activity among Kang Les board and members. Tai-chi and other forms of exercise, along with food and music are the generally significant elements that can contribute to creating a public forum for Chinese cultural exchange that can appeal to more than those related to the Chinese culture. In addition to the generally significant elements, it is necessary that the venue is somewhat flexible and undefined, which challenges the users creativity. It is also important that each site is examined thoroughly in order to exploit its potential in the best way, and that users are involved in the creative process. Keywords: Public place, cultural venue, culture, Chinese culture, Kang Le Hua Ren, intercultural, user involvement.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att hjälpa den svenskkinesiska föreningen Kang Le Hua Ren i Göteborg att utveckla sina kulturmötesplatser genom att ta fram riktlinjer som stöd för utformning av kulturmötesplatser i det offentliga stadsrummet. Studiens geografiska avgräsning är Angered i Göteborgs nordöstra områden där Kang Le utövar sina aktiviteter. Avsikten är att ta fram ett första utkast på ett kreativt förslagsunderlag innefattandes visualiseringsbilder och förklarande texter som kan utgöra stöd vid utveckling av befintliga mötesplatser. Studien baseras på kvalitativa undersökningsmetoder med en fallstudie av Kang Le som kompletteras med enkätundersökning med föreningens medlemmar. Resultaten visar att tai-chi är den mest uppskattade aktiviteten bland Kang Les styrelse och medlemmar. Tai-chi och andra former av motionering, tillsammans med mat och musik utgör de allmänt betydande elementen som kan bidra till att skapa en offentlig mötesplats för kinesiskt kulturutbyte som kan tilltala fler än de som har anknytning till den kinesiska kulturen. Utöver de allmänt betydande elementen, är det nödvändigt att platsen bland annat är flexibel och något odefinierad vilket utmanar användarnas kreativitet. Det är också viktigt att varje plats undersöks grundligt för att utnyttja dess förutsättningar på bäst sätt samt att användarna involveras i skapandeprocessen. Nyckelord: Offentlig mötesplats, kulturmötesplats, kultur, kinesisk kultur, Kang Le Hua Ren, interkulturell, användardeltagande.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 92
Language swe (iso)
Subject Offentlig mötesplats
Kulturmötesplats
Kultur
Kinesisk kultur
Kang Le Hua Ren
Interkulturell
Användardeltagande
Handle http://hdl.handle.net/2043/19077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics