Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och begränsningar

DSpace Repository

Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och begränsningar

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och begränsningar
Author Floberg, Jenny ; Petersson, Linnéa
Date 2015
Swedish abstract
Studie- och yrkesvägledning ska göras utifrån elevens behov och förutsättningar. Studie- och yrkesvägledare ska ha kunskap och kompetens för att ge stöd utifrån varje individs enskilda behov. Syftet med denna studie är att studera studie- och yrkesvägledares beskriver sina upplevelser av arbete med vägledning och studie- och yrkesval hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppsatsens frågeställningar är hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning och hur de uppfattar studie- och yrkesval hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som undersökningsmetod har kvalitativ metod används, där sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor och gymnasiesärskolor har intervjuats. Vi har utgått från Careership och “The theory of circumscription and compromise” av Gottfredson. Dessa teorier innehåller bland annat begreppen habitus, aktör, kapital, handlingshorisont samt begränsning och kompromiss, vilka vi använt oss av för att analysera studie- och yrkesval. Vi har även använt Egans samtalsmodell för att analysera studie- och yrkesvägledning. Resultatet visar på att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar begränsas i sina studie- och yrkesval. Resultatet visar även på att studie- och yrkesvägledare behöver tänka på att ha god struktur och tydlighet i vägledning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesval
vägledning
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
begränsning
kompromiss
Handle http://hdl.handle.net/2043/19096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics