Barns yrkesdrömmar - En kvalitativ studie om vad som påverkar barns karriärutveckling

DSpace Repository

Barns yrkesdrömmar - En kvalitativ studie om vad som påverkar barns karriärutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns yrkesdrömmar - En kvalitativ studie om vad som påverkar barns karriärutveckling
Author Jarälv, Lina ; Lindahl Sten, Johanna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för hur barn tänker om sin framtid och varför de tänker som de gör, vilka faktorer som ligger till grund för hur barnen tänker. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi genom en ostrukturerad intervjuguide intervjuade åtta barn i åldrarna 9-12 år, fyra pojkar och fyra flickor. Intervjuns frågor delades in i olika teman, dessa teman användes även i presentationen av vårt empiriska material. För att kunna få förståelse för barnens tankar är det viktigt att ha förståelse för de processer (vilka processer?) som ett barn genomgår och formas utifrån. Forskning visar att det är kognitionen, barnens sociala tillvaro samt genus som påverkar barnets utveckling, utifrån denna kunskap har vi valt att använda oss av dessa (Forsknings)traditioner när vi valt teorier. Teorierna vi valt att använda oss av för att analysera vårt empiriska material är Circumscription and Compromise, Social Cognitive Career Theory och socialpsykologiskt perspektiv på könsroller.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Barn
Yrke
Yrkesdrömmar
Teve
Genus
Begränsningar och kompromiss
Rollmodeller
positiv förstärkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/19098 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics