Förskollärares syn på profession och unika kompetenser

DSpace Repository

Förskollärares syn på profession och unika kompetenser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares syn på profession och unika kompetenser
Author Bergman, Pauline ; Ehrnstén, Emely
Date 2015
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att, med stöd av kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier, undersöka hur förskollärare uppfattar professionalisering samt sina unika kompetenser. Begreppen profession o​ch k​ompetens utgör grunden för våra val av teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Studien har för oss synliggjort att även om förskollärare är positiva till professionalisering så förekommer det ingen djupgående relation till begreppet. Detta kan bero på att professionaliseringen främst har hanterats på en facklig samt statlig nivå och utan större förankring hos förskollärarna själva. När det gäller professionsteoretiska definitioner är kunskapsbasen den mest centrala och svaren vi får om unika kompetenser visar på att även om flertalet anser sig äga pedagogiska kunskaper, och kan sätta ord på dessa, så består stora delar av en förskollärares kunskapsspektrum av tysta kunskaper som upplevs som svåra att beskriva. Vidare kan det utläsas i resultatet att förskollärarna lyfter brister i organisationen som ett hinder när det gäller att omsätta pedagogiska kompetenser i praktiken och att försummandet av planeringstid leder till försämrad kvalitet i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Förskollärare
Kompetens
Kunskap
Läroplan
Profession
Professionalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/19101 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics