Den önskvärda leken - Pedagogers styrning av barns lek

DSpace Repository

Den önskvärda leken - Pedagogers styrning av barns lek

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den önskvärda leken - Pedagogers styrning av barns lek
Author Nilsson, Josephine ; Nilsson, Johanna
Date 2015
Swedish abstract
Denna studies syfte är att, utifrån Foucaults makt- och styrningsperspektiv, undersöka hur pedagogerna på två förskolor ser på lek. Anser de att det finns önskvärda och icke önskvärda lekar och varför man i sådana fall ser på dessa lekar på det sättet. Studien syftar även till att ta reda på hur pedagogernas synsätt tar sig uttryck i verksamheten, om det sker en styrning mot eller ifrån vissa lekar. Fem pedagoger har intervjuats och leken har observerats på två olika förskolor. Resultatet visade på ett par gemensamma egenskaper som pedagogerna förknippade med lek. Dessa var glädje, samspel och lärande. De lekar som pedagogerna såg som önskvärda hade ofta med samspel och samarbete att göra medan de icke önskvärda lekarna ofta var de fysiska lekarna som t.ex. jaga- och brottningslekar. Dessa fick dock ändå fortsätta ibland då man upplevde att barnen tyckte de var roliga och att de hade ett behov att leka dem. Studien visar på ett fokus kring det icke önskvärda. Styrningen sker framför allt från de icke önskvärda, genom att stoppa och avstyra och styrs sällan mot det önskvärda genom uppmärksamhet och uppmuntran.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject förskola
lek
styrning
önskvärt
Handle http://hdl.handle.net/2043/19103 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics