Barnen och polisen - En studie om barns relation till polisen

DSpace Repository

Barnen och polisen - En studie om barns relation till polisen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barnen och polisen - En studie om barns relation till polisen
Author Björk, Caroline
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka i ett specifikt område, barnens relation till polisen. Området, som är en förort i en större stad i Sverige, har låg socioekonomisk status och har en stor spridning av olika etniciteter. Syftet är också att undersöka hur förskolan kan förbättra den negativa bild som finns av polisen. Detta görs med hjälp av ett anknytningsperspektiv samt relationellt perspektiv. Genom observationer och intervjuer skapas en bild av vad barnen har för relation till polisen. Studien är en kvalitativ undersökning beståendes av gruppintervjuer med barn. Resultat av studien visar att barnen i området har en negativ bild av polisen. Genom ett bestämt möte med polisen där det fick samtala och undersöka en polisbil så ändrar barnen sin uppfattning om polisen till en positiv bild. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan man anta att barnen hade en otrygg anknytning till polisen och att det positiva mötet ändrade barnens bild av polisen. Ur ett relationellt perspektiv har barnens tidigare erfarenheter inte någon betydelse. Ut detta perspektiv kan man istället tolka det som att barnen utvecklades i mötet med polisen och skapade en förståelse till sin omvärld och sig själva i relation till de poliser det fick träffa.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Anknytningsteori
Förskola
Etnicitet
Postmodernism
Relationell pedagogik
Socioekonomisk bakgrund
Utvecklingspsykologi
Polis
Handle http://hdl.handle.net/2043/19104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics