Målande språk -bildskapande som länk i möten

DSpace Repository

Målande språk -bildskapande som länk i möten

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Maria ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Målande språk -bildskapande som länk i möten
Author Camnerin, Lisa ; Trulsson, Maria
Date 2015
Swedish abstract
Vårt syfte med studien är att undersöka och analysera samtalsämnen som kommer upp under bildskapande aktiviteter i förskolan, samt relationen mellan barn-bildmaterial och förskollärare-bildmaterial inspirerade av ett sociomateriellt perspektiv. Då den forskning vi läst mest handlar om den färdiga produkten inom bildskapande aktiviteter vill vi inrikta oss på samtal under bildskapande aktiviteter. Detta gör vi inspirerade av ett sociomateriellt perspektiv då vi inte sett detta tidigare. För att analysera använder vi oss förutom det sociomateriella perspektivet även av begreppen relationell materialism och aktörsskap. Vi använder oss av kvalitativ metod i vår observation då vi har intresse för olika innebörder, tolkningar och meningsskapande som människor i ett specifikt sammanhang är aktörer i. Det vi har sett i våra observationer är att samtalen mest handlar om det konkreta bildskapandet. De vanligaste aktörerna var samspelare vilket stärker synen om att bildaktiviteter är en viktig arena för samspel. Vår slutsats är att vuxnas närvaro och delaktighet i bildskapande verksamhet tillför inspiration och möjlighet till utveckling, men förutsatt att förskollärarna har kunskap och eget intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject bildskapande
förskola
samspel
samtal
sociomateriellt perspektiv
relationell materialism
Handle http://hdl.handle.net/2043/19112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics