Halvvägshus som återfallsprevention. En systematisk litteraturstudie över återfallspreventiva effekter med halvvägshus i kriminalvården

DSpace Repository

Halvvägshus som återfallsprevention. En systematisk litteraturstudie över återfallspreventiva effekter med halvvägshus i kriminalvården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Halvvägshus som återfallsprevention. En systematisk litteraturstudie över återfallspreventiva effekter med halvvägshus i kriminalvården
Author Valtonen, Elin
Date 2015
English abstract
70 % of the individuals who served a prison sentence relapse within three years. To prepare the clients for the critical period after release, they can be offered a place at a halfway house. Swedish research on halfway houses is still limited. A systematic literature review mapped international research regarding relapse preventive effects with halfway houses, as well as under which circumstances this works. 11 articles were analyzed and the results varied. The preventive effect seems to depend upon several factors, but under the right circumstances, halfway houses can be an effective intervention to prevent relapse. Keywords: Corrections, crime prevention, halfway houses, recidivism, transition.
Swedish abstract
70 % av de som avtjänat ett fängelsestraff återfaller i brott inom tre år. För att förbereda klienterna inför den kritiska tiden efter frigivning kan de erbjudas placering på halvvägshus. Svensk forskning om halvvägshus är fortfarande begränsad. En systematisk litteraturstudie kartlade internationella forskningsresultat rörande återfallsförebyggande effekter med halvvägshus, samt vilka förutsättningar som krävs för att detta ska fungera. 11 artiklar analyserades och resultaten var varierande. Den återfallsförebyggande effekten tycks bero på flera olika faktorer men under rätt förutsättningar kan halvvägshus vara en effektiv åtgärd för att förhindra återfallsbrottslighet. 70 % av de som avtjänat ett fängelsestraff återfaller i brott inom tre år. För att förbereda klienterna inför den kritiska tiden efter frigivning kan de erbjudas placering på halvvägshus. Svensk forskning om halvvägshus är fortfarande begränsad. En systematisk litteraturstudie kartlade internationella forskningsresultat rörande återfallsförebyggande effekter med halvvägshus, samt vilka förutsättningar som krävs för att detta ska fungera. 11 artiklar analyserades och resultaten var varierande. Den återfallsförebyggande effekten tycks bero på flera olika faktorer men under rätt förutsättningar kan halvvägshus vara en effektiv åtgärd för att förhindra återfallsbrottslighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Brottsprevention
Halvvägshus
Kriminalvård
Utslussning
Återfallsbrottslighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics