"Ett svart datum för yttrandefriheten" - En dokumentanalys av svenska mediers kartläggning av terrordådet i Paris

DSpace Repository

"Ett svart datum för yttrandefriheten" - En dokumentanalys av svenska mediers kartläggning av terrordådet i Paris

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Ett svart datum för yttrandefriheten" - En dokumentanalys av svenska mediers kartläggning av terrordådet i Paris
Author Kinos, Linnéa
Date 2015
English abstract
Based on the deadly attack that took place against the journal Charlie Hebdo in January 2015, a document analysis of the Swedish media coverage of the event is performed. The premise of the work is Cohen's moral panic concept. The questions that were asked was how the coverage of the attack was portrayed, if the concept of moral panic can be applied to the Swedish media coverage, and what the basis are for the media's characterization of the crime as a terrorist act. The results show that the attack was devoted much attention in the press, with some internal differences in the content, and that parts of the moral panic concept can be applied to the media coverage. It also emerged that the media did not follow the legislature's definition when the deed was classed as a terrorist act.
Swedish abstract
Utifrån den dödliga attacken som ägde rum mot tidskriften Charlie Hebdo i januari 2015 har en dokumentanalys av svenska mediers bevakning av händelsen genomförts. Utgångspunkten i arbetet är Cohens moralpanikbegrepp. Frågorna som ställdes var hur bevakningen av attentatet såg ut, om konceptet för moralpanik kan appliceras på den svenska mediebevakningen, samt vilken definition som ligger till grund för mediernas rubricering av dådet som en terrorattack. Resultaten visar att attentatet ägnades mycket utrymme i den tryckta pressen, dock med vissa interna skillnader i innehållet, samt att delar av moralpanikbegreppet går att applicera på mediebevakningen. Det framkom även att media inte följer lagstiftarens definition då dådet rubricerades som en terrorhandling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Charlie Hebdo
Dokumentanalys
Media
Moralpanik
Terrorism
Handle http://hdl.handle.net/2043/19114 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics