THE FIGHT AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF MINORS EXAMINING NGO AND GOVERNMENT COLLABORATIONS IN COSTA RICA. WHAT CAN WE LEARN?

DSpace Repository

THE FIGHT AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF MINORS EXAMINING NGO AND GOVERNMENT COLLABORATIONS IN COSTA RICA. WHAT CAN WE LEARN?

Details

Files for download
Icon
Sara Lovstedt, ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title THE FIGHT AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF MINORS EXAMINING NGO AND GOVERNMENT COLLABORATIONS IN COSTA RICA. WHAT CAN WE LEARN?
Author Lövstedt, Sara
Date 2015
English abstract
Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) is an increasing global issue, which is especially evident in developing countries with growing tourist industries. Costa Rica has made extensive efforts in the prevention work against these crimes, however, there is evidence that these efforts are insufficient, especially in terms of assisting victims. CSEC has received substantial attention over the last few years and Non Governmental Organizations (NGOs) has joined the fight against these crimes. The aim of this study is to understand the current challenges NGOs and the government is facing in helping victims and combat CSEC, as well as to investigate the collaboration between the Costa Rican government and NGOs who work within counter-trafficking departments. By using a qualitative approach during a field study in Costa Rica, the questions of issue has been answered by interviewing NGOs and government officials about their experiences. The results show that the largest obstacle in combating CSEC is the lack of awareness about the prevalence of these crimes along with financial struggles in the prevention work. Moreover, the results regarding challenges in helping victims was embedded in discrepancies on how to assist the victims, along with a lack of reintegration programs. Regarding collaboration, the results show that the communications and collaboration is overall satisfying. However, there is a clear lack of organizational coordination and counter-trafficking NGOs are not known to the government, which is pointed out as major challenges in terms of collaboration.
Swedish abstract
Kommersiell Sexuell Exploatering av Barn (KSEB) är ett ökande globalt problem, vilket är särskilt tydligt utvecklingsländer med en växande turistnäring. Costa Rica har gjort omfattande insatser i det förebyggande arbetet mot dessa brott, men studier visar att dessa ansträngningar är otillräckliga, särskilt rörande hjälpinsatser till offer. KSEB har fått betydande uppmärksamhet under de senaste åren och frivilligorganisationer har anslutit sig till kampen mot dessa brott. Syftet med denna studie är att förstå de nuvarande utmaningarna som frivilligorganisationer och Costa Ricas regering står inför, i kampen att hjälpa offren och bekämpa KSEB, samt att undersöka samarbetet mellan Costa Ricas regering och frivilligorganisationer som arbetar för att förhindra dessa brott. Dessa frågor har besvarats genom kvalitativa intervjuer med frivilligorganisationer och statliga organisationer under en fältstudie i Costa Rica. Resultaten visar att det största hindret i kampen mot KSEB är bristen på medvetenhet om förekomsten av dessa brott tillsammans med finansiella hinder i det förebyggande arbetet. Resultat rörande hindren av hjälp till offer visar att diskrepanser på hur hjälpen ska förmedlas är det allvarligaste problemet. Utöver detta saknas det fungerande återanpassningsprogram. När det gäller samarbete, visar resultaten att kommunikationen och samarbetet totalt sett är tillfredsställande. Det finns dock en tydlig brist på organisatorisk samordning och resultaten visar att regeringen är ovetande om de frivilligorganisationer i landet som arbetar med att förhindra dessa brott, vilket utpekades som ett stort hinder för samarbetet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 60
Language eng (iso)
Subject Challenges
Collaboration
Commercial sexual exploitation of children (CSEC)
Costa Rica
NGOs
Sex tourism
Sex trafficking of minors
Handle http://hdl.handle.net/2043/19120 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics