Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande till användarnas beteende.

DSpace Repository

Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande till användarnas beteende.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande till användarnas beteende.
Author Harrysson, Carin
Date 2015
English abstract
This study deals with the social network Facebook's most active users; people aged 16 to 25 years. The study examining the reasons behind why many users choose not to understand the detail of the terms of use and policy, as well as the attitude the users have towards these agreements, and in relation to the behavior Facebook users have on the social network. The purpose of this study is to identify Facebooks most active users awareness of Facebook's electronic contracts which users are included with when registering on Facebook. The study was compiled by a quantitative, web-based survey that generated 136 responses, of which 98 responses from respondents in the surveyed audience, as well as two qualitative focus group discussions with semi-structured questions, which a total of six respondents participated in. The study showed that the most active users on Facebook show an indifference to agreements where the terms of service and data policy is rarely read. This is based on the fact that users find them complex and that they are too long for wanting to take part of. Users, however, show a concern for the storage of their information, but which also contradicts with the voluntary sharing of information that the users generate. The study shows a change in attitude since 2006 and that we today find ourselves in a society adapted to and accepted the information sharing which Facebook entails and where total anonymity is now difficult to achieve.
Swedish abstract
Denna studie behandlar det sociala nätverket Facebooks mest aktiva användare, personer mellan 16 och 25 år. Studien studerar skälen bakom varför många väljer att inte sätta sig in i detalj i Facebooks användarvillkor och policy för dataanvändning, samt vilken attityd dessa användare har i frågan om avtalen i förhållande till användarnas beteende på Facebook. Syftet med studien är att kartlägga Facebooks mest aktiva användares kännedom om Facebooks elektroniska avtal som användarna ingår med Facebook vid registrering för att ta del av Facebook. Studien är sammanställd genom en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning som genererade 136 svar, varav 98 svar från respondenter inom den undersökta målgruppen, samt två kvalitativa, fokusgruppsdiskussioner med semistrukturerade frågor varav sammanlagt sex respondenter medverkade. Studien visade att de mest aktiva användarna på Facebook visar en likgiltighet gentemot avtalen där användarvillkoren och datapolicyn sällan läses. Detta grundar sig i att användarna finner dem komplexa och för långa för att vilja ta del av dem. Användarna visar på en oro för den lagring som sker av deras information, men som samtidigt motsäger den frivilliga delning av information som användarna genererar. Studien visar på en attitydförändring sedan 2006 och att vi i dag befinner oss i ett samhälle som anpassat sig till och accepterat den informationsdelning som Facebook medför och där total anonymitet i dag är svårt att uppnå.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 108
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Sociala nätverk
Facebook
Personlig information
Användarvillkor
Onlinebeteende
Attityd
Handle http://hdl.handle.net/2043/19123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics