Examensarbete: Effektiv testinställning för mobiltelefoner

DSpace Repository

Examensarbete: Effektiv testinställning för mobiltelefoner

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Belokozovski, Steven
dc.contributor.author Nikolovski, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-01T09:21:34Z
dc.date.available 2015-07-01T09:21:34Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19124
dc.description Sammanfattning Cybercoms testcenter i Malmö testar Sony mobiler och utför Android CTS- och GTS-tester. Innan testningen av mobilerna måste testpersonalen konfigurera mobilerna för att testningen skall kunna utföras på ett korrekt sätt. Genomförandet av dessa konfigureringar är tidskrävande eftersom de görs manuellt. Denna rapport beskriver konstruktionen av en tidseffektiv testinställning för Sony mobiltelefoner avsett för internt bruk av företaget Cybercom. Testinställningen består huvudsakligen av en Android-applikation som installeras på mobilen som skall testas med hjälp av en NFC-tagg. Med applikationen kan testarna automatisera ungefär hälften av konfigureringarna som måste göras. Resterande konfigureringar är fortfarande manuella, men betydligt lättare att utföra med applikationen. Genom testsystemet har tiden för konfigurering av mobilerna halverats. Enligt våra beräkningar sparas ungefär 1.5 min per enhet, vilket medför en ökning i produktiviteten för företaget. en_US
dc.description.abstract Abstract Cybercom’s testcenter in Malmö is testing Sony mobile devices and carry out Android CTS and GTS tests. The testers must configure the mobile handsets correctly before they start running the tests. The implementation of these configurations is time-consuming because they are being made manually. This report is about constructing an effective test setup for Sony mobile phones, intended for internal by the company Cybercom. The test setup will mainly consist of an Android application that will be installed on the smartphone to be tested, with the help of a NFC-tag. The application allows the testers to automate approximately half of the configurations carried out on the smartphone. The remaining configurations are still manual, but much easier to configure with our simplifications. With the help of the test setup, the time for configurations to be installed on the smartphones has decreased by half. According to our calculations the testers save about 1.5 min per unit, which results in an increase in productivity for the company. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject NFC en_US
dc.subject Android en_US
dc.subject CTS en_US
dc.subject Testfall en_US
dc.title Examensarbete: Effektiv testinställning för mobiltelefoner en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Högskoleingenjörsutbildning i data och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah
 Find Full text Files for download
Icon
Effektiv testinst ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics