Följeforskning : Frivillighet för delaktighet. Slutrapport

DSpace Repository

Följeforskning : Frivillighet för delaktighet. Slutrapport

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Herz, Marcus en_US
dc.contributor.author Aggestam, Josefin en_US
dc.date.accessioned 2015-07-01T15:42:43Z
dc.date.available 2015-07-01T15:42:43Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19135
dc.description Frivillighet för delaktighet (FFD) är ett projekt som syftar till att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena förbättra förutsättningar för ”tredjelandsmedborgare” att delta och påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration. Malmö högskola har fått uppdraget att stödja FFD genom projektprocessen genom följeforskning. Följeforskningen ska framförallt följa/utvärdera arbetsprocesserna i projektet: X) Rekrytering av deltagare till projektet X) Kontakt mellan Röda Korsets anställda/frivilliga och deltagare. Präglas relationen av ett egenmaktsperspektiv? X) Röda Korset som arena och verktyg för kanalisering av engagemang som ger delaktighet och egenmakt X) Deltagarnas och Röda Korsets uppfattning om aktiviteter och genomförande Detta är den tredje och sista rapporten i följeforskningsprocessen, som dels sammanfattar följeforskarnas reflektioner och analys, och som dels beskriver analyserar projektet från vart i processen det befinner sig nu. Genom följeforskningsprocessen har tre analysseminarier genomförts dit olika nyckelaktörer inom projektet har varit inbjudna. På dessa seminarier har återkopplingar av fältarbetet skett. Därtill har syftet med dessa seminarier varit att försöka tvinga projektorganisationen att stanna upp i det dagliga görandet i projektet och reflektera över vad som görs och varför det görs. För att undersöka vad Frivillighet för delaktighet innebär i praktiken har projektet studerats genom etnografiska fältstudier i projektets verksamheter. Därtill har intervjuer med projektmedarbetare, deltagare och ledamöter i FFDs styrgrupp genomförts. I rapporten analyseras arbetet med projektet utifrån fyra teman. För det första Röda korsets roll, därefter projektets förankring i organisationen och dess förankring i lokalsamhället. Det tredje temat berör några av de begrepp som använts: delaktighet och egenmakt. Slutligen analyseras projektets metod och hur denna ska spridas vidare inom organisationen efter projekttiden. Projektets arbete i relation till dess logik sammanfattas också. Det vill säga vad man sagt att man ska göra och vad har man gjort, hur man sagt 6 att det ska ske och hur har det skett, samt vilka mål man har satt upp och vad som uppnåtts. Under projekttiden är det möjligt att se hur projektets verksamheter allt tydligare närmat sig projektets logik. Inte minst är detta synligt i idén om att vara en facilitator för de människor som besöker projektets verksamheter. I detta arbete ligger också en styrka i projektet. En annan viktig slutsats som dras i rapporten är att det för Röda korsets del handlar om att hitta fungerande strategier för att lära av projektets erfarenheter och för att kunna implementera de delar av projektet som kan leda organisationen i önskad riktning. Avslutningsvis menar följeforskarna även att det krävs en utarbetad plan för hur detta praktiskt ska gå till. en_US
dc.format.extent 67
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskolas utvärderingsverksamhet en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Följeforskning : Frivillighet för delaktighet. Slutrapport en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics