Könade förväntningar. Vad kan män bidra med i förskolan?

DSpace Repository

Könade förväntningar. Vad kan män bidra med i förskolan?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Könade förväntningar. Vad kan män bidra med i förskolan?
Author Mc Glinn, Patrik ; Granberg, Oskar
Date 2015
Swedish abstract
Avsikten med denna studie är att undersöka bakomliggande orsaker till en låg representation av män i förskolan. Genom intervjuer har vi fått ta del av tankar och synsätt hos personer som har en nära anknytning till förskolan. I vår teoretiska ansats så har R.W. Connell varit betydelsefull för studiens framkomst. Både genom vår teoribildning och i sammanställandet av tidigare forskning. Resultatet av vår studie visar att samhällsnormen skapar en problematik kring förhandlandet av könsidentiteter och roller inom förskolan. Normer och värderingar behöver utvärderas och omförhandlas om ett förändringsarbete ska bli fruktbart.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Maskulinitet, Könsroller, Normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/19153 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics