Vad är rätt och rättvist? : enligt niondeklassare

DSpace Repository

Vad är rätt och rättvist? : enligt niondeklassare

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Vad är rätt och rättvist? : enligt niondeklassare
Author Jönsson, Rune ; Liljefors Persson, Bodil
Date 2004
Swedish abstract
En kortfattad artikel baserad på den nationella utvärderingen som genomfördes av Skolverket 2003, NU03. Här fokuseras hur elever resonerar kring olika etiska dilemmor, bl.a. kring rättvisa, solidaritet och människosyn.
Publisher Föreningen Lärare i religionskunskap
Host/Issue Religion & Livsfrågor;2
Volume 37
ISSN 0347-2159
Pages 20-21
Language swe (iso)
Subject Skolverket
NU03
årskurs 9
religionskunskap
etiska dilemmor
rättvisa
rätt
solidaritet
människosyn
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/19158 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics