Om idrott, maskulinitet och feminism

DSpace Repository

Om idrott, maskulinitet och feminism

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Om idrott, maskulinitet och feminism
Author Jönsson, Kutte
Date 2015
Swedish abstract
Det finns sedan länge en etablerad uppfattning om att idrott är ett område där samhällets maskulinitetsnormer- och ideal framträder som tydligast. Många, framför allt feministiska teoretiker, har genom åren kritiserat dessa ideal, och istället förespråkat en upplösning av den rådande, och inom idrotten djupt förankrade, maskulinitetsideologin. Kritiken, menar jag i den här artikeln, har emellertid många gånger varit alltför ensidig. I själva verket, argumenterar jag, kan maskulinitetsidealen användas som verktyg för att bryta sig loss från underordnade sociala positioner och genusnormer – inte minst för kvinnliga idrottare. På så vis kan maskulinitetsidealen fungera som genusradikalt bränsle för ett könsneutralt jämlikhetsideal.
Publisher Thales
Host/Issue Tidskrift för politisk filosofi;1
Volume 19
ISSN 1402-2710
Pages 13
Language swe (iso)
Subject idrott
maskulinitet
feminism
Connell
Coubertin
Halberstam
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/19164 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics