Utvärdering av Konsultationsteamet i Malmö

DSpace Repository

Utvärdering av Konsultationsteamet i Malmö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Utvärdering av Konsultationsteamet i Malmö
Author Andersson, Claes
Date 2015
Swedish abstract
Konsultationsteamet är en verksamhet i Malmö vars syfte är att ge stöd till personer som vill lämna ett kriminellt liv och/eller gängtillhörighet och/eller som lever under allvarliga hot. De individer vars ärenden aktualiseras har antingen inte polisanmälts eller avser ärenden där en tidigare polisanmälan är nedlagd. I aktuell utvärdering ges en beskrivning av verksamhetens uppkomst, utveckling och innehåll. Utifrån tillgänglig dokumentation analyseras verksamhetens resultat och som sedan relateras till verksamhetens mål. Som del av utvärderingen har en Workshop genomförts för att formulera syfte och mål för Konsultationsteamet, identifiera kritiska faktorer för resultat samt att skapa en åtgärdslista för att komma vidare i konkret målarbete. Avslutningsvis föreslås en modell för hur verksamheten ska utvärderas i framtiden. Utvärderingens resultat visar att av de individer som Konsultationsteamet har haft kontakt med sedan verksamhetens start och fram till och med 2014 har drygt 60 % inte erhållit en ny påföljd samt att 56 % varken förekommer i polisens påföljds- eller misstankeregister. Viktiga resultat är även att Konsultationsteamet har skapat en åtgärdslista för att komma vidare i konkret målarbete samt att ett konkret förslag för systematisk och kontinuerlig uppföljning har utvecklats. Utvärderingens slutsats är att Konsultationsteamet bedriver och kontinuerligt utvecklar en viktig verksamhet och som genererar ett relativt bra resultat, samt att föreliggande dokumentation sannolikt har betydelse för såväl Konsultationsteamet eget utvecklingsarbete som för det nationella utvecklingsarbete som genomförs på området.
Publisher Malmö högskola, Institutionen för Kriminologi
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Socialtjänst
Kriminalitet
Avhoppare
Kriminella nätverk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19168 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics