Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden

DSpace Repository

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden
Author Nilsson, Annika ; Listerborn, Carina
Editor Lindvall, Daniel
Date 2015
Swedish abstract
detta kapitel kommer det lokala föreningslivets betydelse för demokratiska uttryck i dess närområde belysas. Vi kommer även beskriva hur samspelet och samverkan mellan det lokala civilsamhället och den offentliga sektorn fungerar för att stärka dessa föreningar. Föreningslivet präglas av den specifika kontext de verkar i och får därmed olika karaktär beroende på varifrån de agerar. Kapitlet baseras på en studie som genomfördes år 2014 i fyra bostadsområden i Malmö (Holma och Kroksbäck) och Helsingborg (Dalhem och Drottninghög) med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på att återge röster och
Link https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2... (external link to publication)
Publisher Fritze
Host/Issue 2014 års demokratiutredning. Delaktighet och jämlikt inflytande. Underlagsrapport.
Series/Issue Statens offentliga utredningar;2015
ISSN 0375-250X
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics