Att diskutera tiggeri

DSpace Repository

Att diskutera tiggeri

Details

Files for download
Icon
A bachelor essay ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att diskutera tiggeri
Author Ntumba, Adela
Date 2015
English abstract
The purpose of this study is to analyse what a number of people think and believe about the phenomenon begging. The purpose is broken down into four main questions: Who are the beggars in the opinion of the informants? What do the informants think the circumstance of life of the beggars looks like? What do the informants think is the cause of begging? Do the informants think that begging is a problem? The empirical material consists of four open qualitative interviews with four different people in Sweden. The results show that there is a kind of tension since the informants described begging as feeling sympathy for the beggars but also that them described feelings arising when talking about begging. When the informants described their thoughts about begging and beggars, the informants categorized and described what they believed. Further on, they had almost similar thoughts. I discovered a theme of conceptions that came up during the interviews like EU-migrants and Romani people. The informants described the circumstance of life of the beggars as troublesome, depressing, and degrading and that the beggars often live in tents in parks or in barracks. When describing the causes of begging the informants agreed on that it had to do with the society in Sweden, and also with the society in the home countries where the beggars come from. The informants think that begging is a problem for the beggars specific but also for the society and begging should be adjusted. However the informants did think that begging is a phenomenon that always is going to exist. I can conclude that the results of this study is done with previous research, and with the purpose to arouse new questions and thoughts about begging related to social work and humans’ vulnerability in the society.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal människor har för åsikter och tankar kring fenomenet tiggeri. Syftet är uppdelat i fyra huvudfrågor: Vem tror informanterna är de som tigger? Hur tror informanterna att tiggarnas livssituation ser ut? Vad tror informanterna är orsakerna till tiggeri? Anser informanterna att tiggeri är ett problem? Det empiriska materialet består information av fyra öppna kvalitativa intervjuer med fyra olika människor i Sverige. Resultatet visar att det finns en slags spänning då informanterna beskrev tiggeri som en känsla av sympati för de som tigger men också att de beskrev egna känslor som kom upp hos dem när de pratar om tiggeri. När informanterna beskrev sin känslor om tiggeri och tiggare, uppdagades kategoriseringar och beskrivningar om vad de tyckte och tänkte. Vidare hade de flesta liknade tankar. Jag upptäckte ett tema av begrepp som kom upp under intervjuerna så som EU-migranter och romer. Informanterna beskrev deras livssituation som jobbig, deprimerande och förnedrande och att de som tigger oftast bor i tält i parker eller i baracker. När de beskrev orsakerna till tiggeri, ansåg samtliga informanter att det hade och göra med det svenska samhället och att tiggeri bör åtgärdas. Informanterna ansåg även att tiggeri är ett fenomen som alltid kommer att finnas. Resultaten av denna studie är gjord i samband med tidigare forskning, och med syfte att väcka nya frågor och tankar om tiggeri relaterat till socialt arbete och människors utsatthet i samhället.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Begging
Beggar
Categorisation
EU-migrants
Romani people
Social work
Handle http://hdl.handle.net/2043/19187 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics