INTEGRATION AV ÄLDRE INVANDRARE

DSpace Repository

INTEGRATION AV ÄLDRE INVANDRARE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title INTEGRATION AV ÄLDRE INVANDRARE
Author OMAR, ABDULGHANNI
Date 2015
English abstract
Problem: Elderly immigrants are a growing group in our society. Elderly immigrate to Sweden for different reason like war, love, and economic conditions or to be near their families. Elderly immigrants have different and special experiences we find it both relevant and interesting to explore how elderly immigrants see their integration into society. The aim: this study is how elderly immigrants see their integration in the community and how involved they are. Method: the method in this study is selected interviews. A total of seven elderly immigrants have been interviewed. Result: some of the respondents feel integrated and involved in the community while others respondents feel left out and some feel isolated. Theories which is connected to the empirical data is communication and the salutogenesis perspective. Keywords: Elderly immigrants, integration, social network
Swedish abstract
Problemformulering: Äldre invandrare är en växande grupp i vårt samhälle. Äldre emigrerar till Sverige på grund av olika skäl, bland annat för krig, kärlek, ekonomiska förutsättningar eller för att vara nära sina anhöriga. Äldre invandrare har alla specifika upplevelser samt erfarenheter, vi finner det båda relevant och intressant att undersöka hur äldre invandrare ser sin integration i samhället. Syftet: med denna undersökning är hur äldre invandare ser sin integration i samhället och hur pass delaktig man är. Metoden: i denna studie består av kvalitativa intervjuer. Det är sju intervjuer och alla är äldre invandrare. Resultat: vissa av respondenterna känner sig integrerade och delaktiga i samhället medan andra respondenter känner sig utanför och några känner sig isolerade. Teorier som kopplas till empirin är kommunikation och det salutogenetiska perspektivet. Nyckelord: Äldre invandrare, integration, socialt nätverk
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject ÄLDRE INVANDRARE
Handle http://hdl.handle.net/2043/19191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics