Solidaritetens gränser - eller : Är ett leende värt mer än ett par tior?

DSpace Repository

Solidaritetens gränser - eller : Är ett leende värt mer än ett par tior?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Solidaritetens gränser - eller : Är ett leende värt mer än ett par tior?
Author Jönsson, Rune ; Liljefors Persson, Bodil
Date 2005
Swedish abstract
En kortfattad artikel baserad på resultat från Nationella utvärderingen, NU03, av ämnet religionskunskap för årskurs 9. Här fokuseras på elevsvar från olika etiska dilemmor.
Publisher Föreningen lärare i religionkunskap
Host/Issue Religion & Livsfrågor;1
Volume 38
ISSN 9347-2159
Pages 5-6
Language swe (iso)
Subject NU03
nationella utvärderingen av religionskunskap åk 9
etiska dilemmor
solidaritet
ansvar
empati
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/19196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics