Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam Mitt Skåne - slutrapport

DSpace Repository

Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam Mitt Skåne - slutrapport

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam Mitt Skåne - slutrapport
Author Rämgård, Margareta
Date 2015
Swedish abstract
Rapporten berör forskningen runt en salutogen insats (utvägen) hos socialtjänsten i Höörs kommun. Insatsen är implementerad i ordinarie verksamhet och har resulterat i att 40% långtidsarbetslösa deltagare i insatsen, många med hälsoproblem, har uppnått självförsörjning. Rapporten fokuserar på deltagarnas egna upplevelser, och en samverkan i ett deltagarbaserat perspektiv samt en ekonomisk utvärdering av insatsen.
Publisher Finsam
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Salutogenes
hälsa
försörjningsstöd
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/19198 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics