Om idrott och manliga tårar

DSpace Repository

Om idrott och manliga tårar

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Om idrott och manliga tårar
Author Jönsson, Kutte
Date 2015
Swedish abstract
Artikeln är en diskussion om den roll "manliga tårar" spelar och har spelat inom idrotten. Jag argumenterar bland annat för att så länge som den manliga gråten inte anses utgöra ett hot mot rådande manlighetsideal så blir den istället en del av ett utvidgat manlighetsideal, och kanske dessutom en väg in mot tävlingsidrottens innersta rum.
Publisher Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
Host/Issue Blå boken 2014;
Volume 107
ISSN 2000-7272
Pages 96-102
Language swe (iso)
Subject manliga tårar
maskulinitet
genus
fotboll
Gascoigne
MMA
Ekenstam
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/19206 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics