Inbillningssjuk eller sjuk på riktigt?

DSpace Repository

Inbillningssjuk eller sjuk på riktigt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inbillningssjuk eller sjuk på riktigt?
Author Modig, Matilda ; Nordström, My
Date 2015
English abstract
Aim: The aim was to describe the effect cognitive behavior therapy and mindfulness-based cognitive therapy had on people who suffered from hypochondriasis/health anxiety. Background: Hypochondriasis is a subordinate group to somatoform disorders, which are disorders that cannot be explained by general medicine. Hypochondriasis is difficult to diagnose and has a subordinate term called health anxiety. Mindfulness-based cognitive therapy and cognitive behavioral therapy are different types of treatments for hypochondriasis/health anxiety. Method: A literature study was carried out according to Goodman’s seven steps, the last step was excluded. Inclusion criteria was studies that presented a result of participants who had criteria for hypochondriasis/health anxiety. Payment articles were excluded. Database searches were carried out in PubMed, CINAHL and PsycINFO, where ten scientific articles were chosen, and analyzed. Result: Time of treatment was a substantial factor for reduced hypochondriasis/health anxiety. Treatment in group had a significant effect on treatment outcome. Cognitive behavior therapy, and mindfulness-based cognitive therapy reduced the intrusive image and attitude of being sick, and reduced the attention of bodily symptoms. Conclusion: Hypochondriasis/health anxiety reduced due to treatment. Group treatment had a significant effect on outcome, and showed cost-effectiveness in health care.
Swedish abstract
Syfte: Syftet var att kartlägga effekten av kognitiv beteendeterapi och mindfulness baserad kognitiv terapi hos personer som lider av hypokondri/hälsoångest. Bakgrund: Hypokondri är en undergrupp till somatoforma syndrom, vilket är symtom som inte kan förklaras genom generell medicin. Hypokondri är svårdiagnostiserat och har en underklassificerad term vid namn hälsoångest. Olika behandlingsformer för hypokondri/hälsoångest kan bland annat vara kognitiv beteendeterapi eller mindfulness baserad kognitiv terapi med olika inriktningar. Metod: En litteraturstudie utfördes enligt Goodmans sju steg, där det sista steget exkluderades. Inklusionskriterier var studier som redovisade resultat med deltagare som uppfyllde kriterierna för hypokondri/hälsoångest. Artiklar som krävde en avgift exkluderas från studien. Databassökningar gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO där tio vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades. Resultat: Behandlingstid var en avgörande faktor för reducering av hypokondri/hälsoångest, där gruppbehandling visade sig ge god effekt. Kognitiv beteendeterapi och mindfulness baserad kognitiv terapi reducerade den negativa synen och attityden på sjukdom och minskade uppmärksamheten över kroppsliga symtom. Konklusion: Graden av hypokondri/hälsoångest minskade med hjälp av kognitiv beteendeterapi, mindfulness baserad kognitiv terapi eller kognitiv terapi. Gruppbehandling gav positiv effekt och visade sig vara kostnadseffektivt för sjukvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Hypokondri
hälsoångest
kognitiv beteendeterapi
kognitiv terapi
mindfulness baserad kognitiv terapi
Cognitive behavior therapy
cognitive therapy
health anxiety
hypochondriasis
mindfulness-based cognitive behavior therapy
Handle http://hdl.handle.net/2043/19220 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics