Matematikläxor och läxhjälps användning utifrån ett segregationsperspektiv

DSpace Repository

Matematikläxor och läxhjälps användning utifrån ett segregationsperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikläxor och läxhjälps användning utifrån ett segregationsperspektiv
Author Persson, Sofie ; Mårtensson, Hanna
Date 2015
English abstract
This thesis will compare the use of mathematic homework on two different schools based on a segregation perspective. We´ve chosen to examine one urban school and one rural school. Our hypothesis was that the socioeconomic situation on both schools would differ, but it turned out that both schools have a relatively high socioeconomic situation. Our thesis is based on what previous research says about homework and tutoring as well as segregation and equivalence. The previous research has been our starting point for a qualitative study where two teachers and principals were interviewed. We used semi-structured interviews. The results were interpreted and analysed and then compered. We could draw some conclusions that it didn’t differed that much between the schools and their use of mathematic homework and tutoring, based on this. The biggest different we experienced were the teachers design of the homework.
Swedish abstract
I detta examensarbete kommer matematikläxors och läxhjälps användning på två olika skolor att jämföras utifrån ett segregationsperspektiv. Vi har valt att undersöka en storstadsskola och en byskola. Vår hypotes var att den socioekonomiska situationen på skolorna skulle skilja sig åt, men det visade sig att båda skolorna har en relativt hög socioekonomisk situation. Vårt arbete grundar sig i vad tidigare forskning säger om både matematikläxor och läxhjälp, samt om segregation och likvärdighet. Forskningen har varit utgångspunkt för den kvalitativa undersökning som genomförts i form av semistruktuerade intervjuer av två pedagoger och rektorer. Resultaten har satts i relation till varandra samt tolkats och analyserats. Utifrån detta kunde vi dra slutsatserna att det inte skiljde sig markant mellan skolornas användning av matematikläxor och läxhjälp. Den största skillnaden upplevde vi var pedagogernas utformning av läxorna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject byskola
grundskolans tidigare år
likvärdighet
läxhjälp
läxor
matematik
segregation
storstadsskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19222 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics