Sköna, gröna och eko-logiska pensionärer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sköna, gröna och eko-logiska pensionärer
Author Pettersson, Tove
Date 2015
English abstract
Conventional food has a major environmental impact, which has caused more and more consumers to choose organic food. This is a thoroughly researched field. However, there is insufficient knowledge regarding whether senior citizens choose to buy organic food or not. The aim of the present study has been to examine the consumption of organic food among senior Swedish citizens. The study was conducted through surveys and semi-structured qualitative interviews. The results suggest that senior consumers have the same motives as younger consumers. They are also hindered by the same reasons as their younger counterparts. The only difference between the two groups is that senior citizen´s gender and family structure influence their organic food consumption less.
Swedish abstract
Den konventionella maten har stor påverkan på miljön, vilket har medfört att allt fler konsumenter väljer ekologisk mat. Detta är ett noggrant undersökt fält. Kunskap saknas dock om pensionärer väljer ekologiska matvaror. Föreliggande studies syfte har varit att undersöka svenska pensionärers konsumtion av ekologiska matvaror, något som undersökts genom metodtriangulering av enkäter och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Resultatet tyder på att pensionärer konsumerar ekologisk mat av samma anledningar och hindras av samma orsaker som yngre konsumenter. Enda skillnaderna som uppvisats jämtemot yngre konsumenter är att pensionärers ekologiska konsumtion sker oberoende av könstillhörighet och familjestruktur.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Ekologisk mat
Matkonsumtion
Pensionrärer
Attityd
Konsumentval
Sverige
Organic food
Food consumption
Senior citizens
Attitude
Consumer choice
Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/19223 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics