Rörlighet på bostadsmarknaden Hur resonerar hyresgäster kring bostadsval och bostadsbyte?

DSpace Repository

Rörlighet på bostadsmarknaden Hur resonerar hyresgäster kring bostadsval och bostadsbyte?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rörlighet på bostadsmarknaden Hur resonerar hyresgäster kring bostadsval och bostadsbyte?
Author Karlsson, Frida ; Ugge, Johanna
Date 2015
English abstract
Today many Swedish cities have problems with housing shortage. In order to reduce the problems not only new constructions is needed but existing housing needs to be used in a more efficient way. To utilize dwellings effectively, mobility in the housing market must work properly. The mobility is low in the real estate company Helsingborghem's property portfolio. The purpose of this study is therefore to research how the company’s tenants evaluates and prioritizes their housing and for what reasons they might be willing to move. To achieve the objective of the study a qualitative method was used, with Helsingborgshem AB in Helsingborg as basis. The empirical data of the study was collected from eleven interviews with tenants living in Helsingborghem’s properties as well as one interview with a representative from Helsingborgshem. The study describes earlier research on factors affecting housing choices and home exchange, with a focus on demographic factors, economic factors, the neighboring area’s impact, individual preferences and transaction costs. The results of the study show that it was mainly life-changing situations that affect the choice of housing and the decision to move. We found that the difficulty of finding a new home is not a factor that prevents tenants from moving. It’s the circumstances that comes with the moving process and the unwillingness leave the apartment and neighborhood that prevents them. The results of the study also shows that many tenants rather spend their money on travels and amusement than on housing, and that an increased income would not change their minds about moving. Finally, it´s noted that the problem of low mobility is not a problem for the tenants.
Swedish abstract
Flera svenska städer har problem med bostadsbrist idag, och för att minska den krävs inte bara nybyggnation, utan många menar att våra befintliga bostäder bör användas på ett mer effektivt sätt. För att bostäderna ska kunna användas mer effektivt krävs det att rörligheten på bostadsmarknaden fungerar. I fastighetsföretaget Helsingborgshems fastighetsbestånd är rörligheten låg, och syftet med studien är därför att undersöka hur deras hyresgäster värderar och prioriterar sina bostäder. Syftet är vidare att undersöka vilka händelser som skulle kunna få hyresgästerna att flytta. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ studie med utgångspunkt i Helsingborgshem AB i Helsingborg. Studien utgick från material från intervjuer med elva hyresgäster som bor i Helsingborgshems bestånd, samt en intervju med en representant från Helsingborgshem. Uppsatsen redogör för tidigare forskning kring faktorer som påverkar bostadsval och bostadsbyte, med fokus på demografiska faktorer, ekonomiska faktorer, närområdets betydelse, individuella preferenser och transaktionskostnader för bostadsbyte. Studiens resultat visar att det främst är livsförändrande händelser som påverkar val av boende och beslut om att flytta. Det verkar inte vara svårigheten att hitta en ny bostad som hindrar rörligheten för hyresgästerna, utan snarare omständigheter med flyttprocessen och en ovilja att lämna sina lägenheter och respektive område. Studien visar även på att många hellre lägger sina pengar på resor och nöjen än på boendet, och att de intervjuade inte bedömer att en ökad inkomst skulle innebära ett ändrat boende. Slutligen kan det konstateras att problemet med låg rörlighet inte är ett problem för hyresgästerna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Bostadsval
Bostadsbyte
Hyresmarknaden
Rörlighet på bostadsmarknaden
Boendekarriär
Transaktionskostnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/19226 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics