En oändlig lekarena "i väntan på" - En observationsstudie av lek när barn väntar

DSpace Repository

En oändlig lekarena "i väntan på" - En observationsstudie av lek när barn väntar

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En oändlig lekarena "i väntan på" - En observationsstudie av lek när barn väntar
Author Andersson, Frida ; Olsson, Sofie
Date 2015
Swedish abstract
Vi möter dagligen barn i förskoleverksamheten som väntar på att aktiviteter ska starta, många gånger är personal upptagna med annat som styr verksamheten vid dessa tillfällen. Vi har därför funnit barns väntan intressant eftersom vi har upplevt att det i väntan på förekommer lek och möten mellan barn som är viktigt att synliggöra. Vårt syfte med studien var därför att undersöka vilka lekar som sker i väntan på ur ett förskollärar- och barnperspektiv. Studien genomsyras av ett barndomssociologiskt perspektiv vilket grundar sig i människors möten då det skapas relationer och kamratkulturer. Vi valde att utgå från en kvalitativ metod där vi samlade in material i form av intervjuer i kombination med observationer. I samband med intervjuer och observationer fördes anteckningar med stöd av filminspelning och ljudupptagning. Vi besökte en förskola under fyra förmiddagar och observerade två olika barngrupper i olika åldrar samt intervjuande två förskollärare från vardera avdelning. I vårt resultat synliggörs rollek, besjälad lek och projektiv lek, tre vanliga lekformer som förekommer i väntan på och hur förskolläraren förhåller sig till dessa tillfällen. Förskollärarna har generellt sätt svårt att tillgodose barns inflytande i väntan på då de inte är medvetna om vad barn leker och tiden inte räcker till. Barns lek i väntan på influeras av förskollärarens förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv
besjälad lek
Barndomssociologi
erfarenheter
förskollärarperspektiv
inflytande
i väntan på
rollek
projektiv lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/19227 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics