Genusmedvetenhet i utformandet av den fysiska miljön

DSpace Repository

Genusmedvetenhet i utformandet av den fysiska miljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genusmedvetenhet i utformandet av den fysiska miljön
Author Nord, Caroline ; Sanal, Canan
Date 2015
Swedish abstract
I styrdokumenten står det följande: ”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 2010:5). Vi kommer i vår studie att titta på hur genusmedvetenhet syns i förskolans fysiska miljö. För att kunna se detta har vi valt att undersöka pedagogers syn på verksamhetens utformande ur genusperspektiv. Ett arbete för att motverka traditionella mönster kan bryta de könsmönster som annars riskerar att visa sig i förskolan. Utformandet av den fysiska miljön har en stor roll för hur barn interagerar med varandra och har på så sätt inverkan på deras lärande och utveckling. Vi har i form av intervjuer med pedagoger diskuterat genus för att ta reda på hur en genusmedvetenhet visar sig i utformandet av den fysiska miljön. Studien bygger på kvalitativa metoder med fokus på intervjuer som vi transkriberat och sammanställt. Vi kom fram till att de pedagoger vi intervjuat har delade tankar om genusfrågan och heller inte samma förhållningssätt. I resultatet kunde vi se en betydelsefull skillnad som lätt kan misstolkas som en och samma medvetenhet. På en utav förskolorna förekommer det en genusmedvetenhet medan det på den andra förekommer en könsmedvetenhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Genus
Könsroller
Förhållningssätt
Miljö
Jämställdhet
Medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics