Miljöundervisningen i F-3 – svårt men fullt möjligt. Environmental education in primary school – difficult but fully possible

DSpace Repository

Miljöundervisningen i F-3 – svårt men fullt möjligt. Environmental education in primary school – difficult but fully possible

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljöundervisningen i F-3 – svårt men fullt möjligt. Environmental education in primary school – difficult but fully possible
Author Higgins, Ruben ; Thalberg Adegran, Olof
Date 2015
English abstract
The purpose of this study is to investigate the teachers' perceptions of opportunities and challenges in the environmental and sustainability education. This because through our own experiences and reactions from friends, acquaintances but also conversations with teachers during our internship, we have perceived the subject of science to be conceived as too complex and abstract to be taught in primary school. In our study, we have interviewed teachers in grades K-3 to examine the challenges and opportunities experienced in environmental and sustainability education. We have also analyzed the traditions of environmental education to discuss how the complexity of sustainability issues is portrayed. To carry out our study we used semi-structured interviews and after transcribing them they were used in a content analysis. In the result, we found that teachers' ability to use the local environment served as an opportunity to anchor the practical teaching and put it on a suitable level for the students. The lack of time was the most prominent challenge reported by the teachers. Normative environmental education with elements of a factual tradition, is the perspective that dominates the teachers' stories. The more complex pluralistic tradition, however, was not so clear.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka yrkesverksamma lärares upplevelser av möjligheter och utmaningar i sin miljö- och hållbarhetsundervisning. Detta då vi genom egna erfarenheter genom reaktioner från vänner och bekanta eller i samtal med lärare under vår vfu uppfattat No-ämnen, där även miljö- och hållbarhetsundervisningen ingår, som för komplext och abstrakt för att kunna läras ut i åldrarna F-3. I vårt arbete har vi studerat lärare i årkurs F-3 för att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som upplevdes i miljö- och hållbarhetsundervisning. Vi har även analyserat traditioner i miljöundervisningen för att diskutera hur komplexiteten i hållbarhetsfrågor kommer fram. För att kunna genomföra vår undersökning använde vi oss av semistrukturerade intervjuer som efter transkribering användes i en innehållsanalys. I resultatet fann vi att lärarnas förmåga att använda närmiljön fungerade som en möjlighet att praktiskt förankra undervisningen samt lägga den på en passande nivå för eleverna. Under utmaningar var det bristen på tid som tydligast framkom. Normerande miljöundervisning med inslag av en faktabaserad tradition, är det perspektiv som dominerar i lärarnas berättelser. Den mer komplexa pluralistiska traditionen var däremot inte så tydlig.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject LHU
F-3
lärare
miljöundervisning
möjligheter
undervisningstradition
utmaningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/19244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics