UNGA LAGÖVERTRÄDARE I RÄTTSPROCESSEN UR INDIVIDENS PERSPEKTIV

DSpace Repository

UNGA LAGÖVERTRÄDARE I RÄTTSPROCESSEN UR INDIVIDENS PERSPEKTIV

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title UNGA LAGÖVERTRÄDARE I RÄTTSPROCESSEN UR INDIVIDENS PERSPEKTIV
Author Ekstedt, Cecilia
Date 2015
Swedish abstract
Varje år döms ungefär 5000 ungdomar mellan 15-17 år i svenska domstolar. Rättsprocessen är skapad utifrån ett vuxet perspektiv och är svårbegriplig, inte minst för de unga lagöverträdarna. Ungdomars ärenden hanteras annorlunda än vuxnas. Trots det finns det en stor problematik i att ungdomar förväntas vara kompetenta nog att delta i en rättegång. Förutom omognad och oförmåga att förstå rättsprocessen och sin roll i sammanhanget finns det flera faktorer som bör beaktas ur den enskildes perspektiv. En hög andel ungdomar bär på en multiproblematik i form av psykiska diagnoser, tidigare utsatthet för trauman, upplevelsen av stigmatisering samt känslan av orättvis behandling. Unga lagöverträdare är en utsatt grupp i samhället och många är av stort behov av stöd och hjälp. Trots det går rättsväsendet mot ett mer straffinriktat förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Individegenskaper
Multiproblematik
Rättegång
Rättsprocessen
Unga lagöverträdare
Ungdomsbrottslighet
Åtalad
Handle http://hdl.handle.net/2043/19255 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics