Citizen Perception of Private Security Guards in Malmö

DSpace Repository

Citizen Perception of Private Security Guards in Malmö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Citizen Perception of Private Security Guards in Malmö
Author Bengtsson, Tobias
Date 2015
English abstract
Despite the rapid increase in private security guards in recent decades, little is known about citizens’ perception of security guards. In this paper citizens’ trust and satisfaction with security guards is assessed. The aim of the study is to get an insight into citizens’ perception of private security guards in Malmö. Paper and pencil surveys were distributed in Malmö with questions regarding perceived trust and satisfaction with security guards and about security guards’ professionalism, accountability, imagery, and civility. The sample consisted of 78 respondents and the findings suggest that the overall perception of security guards was more positive than negative, however, the results were largely mixed. Perceived professionalism predicted satisfaction with security guards and perceived civility predicted trust in security guards. Also, security guard behavior while interacting with the public was a strong predictor of both trust and satisfaction with security personnel. Results from this study and similar studies can be used by private security organizations to educate staff in order to improve the public perception of security guards. It may also be useful for policy makers in order to make more educated decisions about future regulation of the private security industry.
Swedish abstract
Trots en markant ökning av vaktpersonal i privat regi under de senaste decennierna finns det inte mycket empirisk forskning om allmänhetens uppfattning av väktare. I detta arbete undersöks malmöbornas tillit till och tillfredställelse med väktare och syftet med studien är att får en inblick i allmänhetens inställning till vaktpersonal. Enkäter delades ut i Malmö med frågor angående upplevd tillit till väktare, tillfredställelse med väktare samt frågor om respondenternas uppfattning av väktares professionalitet, ansvarskyldighet, framställning och artighet. Urvalet bestod av 78 respondenter och resultaten tyder på att den allmänna uppfattningen av vaktpersonal är mer positiv än negativ. Upplevd professionalitet hos väktare påverkade tillit till väktare och upplevd artighet hos väktare påverkade tillfredställelse med väktare. Hur man upplevt väktares beteende vid personlig kontakt visade sig påverka uppfattningen av både tillit till och tillfredställelse med vaktpersonal. Studier om allmänhetens uppfattning av vaktpersonal kan användas i utbildande syfte för vaktbolag för att påverka väktares beteende och agerande mot allmänheten. Ökad kännedom av allmänhetens inställning till vaktpersonal är även relevant för politiker i deras ställningstagande av framtida reglering av den privata säkerhetsindustrin.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language eng (iso)
Subject Private Security
Security Gurads
Citizen Perception of Security Guards
Citizen Trust in Security Guards
Citizen Satisfaction with Security Guards
Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/19257 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics