ÄR INTERNET BEROENDEFRAMKALLANDE? - EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ TULLVERKET

DSpace Repository

ÄR INTERNET BEROENDEFRAMKALLANDE? - EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ TULLVERKET

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis in ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ÄR INTERNET BEROENDEFRAMKALLANDE? - EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ TULLVERKET
Author Cenanovic, Arnela
Date 2015
English abstract
The Customs service in Sweden has a great responsibility of preventing narcotics and other forbidden products from entering the country. This thesis discusses online drug trade through interviews with some of the officials at Customs service (Sweden). The risks with online drug purchase are very limited because there are constantly new approaches implemented while the Internet anonymity decreases the risk to be caught. The drug access on Internet is available to a much larger scale then traditional trading and is especially convenient for the younger crowed. Developments contribute to safer methods for the buyers while Internet has given rise to new synthetic drugs that have gained position on the market.
Swedish abstract
Tullverket är en av myndigheterna som arbetar med att förhindra och försvåra import av narkotika och andra preparat till Sverige. I följande uppsats kommer narkotikahandel via nätet behandlas utifrån intervjuer med några av Tullverkets tjänstemän. Riskerna med den illegala e-handeln är minimal för köparen. Anonymiteten ökar på nätet samtidigt som tillgängligheten möjliggör en större målgrupp, där den yngre populationen utmärker sig. Utvecklingen bidrar till allt säkrare metoder att köpa och sälja narkotika utan att åka fast samtidigt som internet möjliggör att nya syntetiska preparat vinner fäste på marknaden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject E-handel
Internet
narkotika
rationella valteorin
syntetiska droger
Tullverket
Handle http://hdl.handle.net/2043/19261 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics