RESIDENTIAL BURGLARY PREVENTION IN CONTEXT OF MIDDLE SCANIA

DSpace Repository

RESIDENTIAL BURGLARY PREVENTION IN CONTEXT OF MIDDLE SCANIA

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title RESIDENTIAL BURGLARY PREVENTION IN CONTEXT OF MIDDLE SCANIA
Author Zhuchkova, Julia
Date 2015
English abstract
This thesis aims to describe how the police work with residential burglary prevention in police area Middle Scania. Since burglary has become a problem in this area in the past decade, it is interesting to know what measures the police take to reduce and prevent it. The results show that the police in Middle Scania treat domestic burglary as a serious issue and implement both specific prevention measures, such as a specialised intervention, and day-to-day prevention measures, e.g. spreading the information or mapping and patrolling certain areas. Most of the used prevention measures are based on Routine Activity Theory, implicitly or explicitly. Neighbourhood watch is recommended by the police, as well as simply getting to know one’s neighbours. Interestingly enough repeat victimisation does not appear to be a problem in Middle Scania. Not much is known about the type of the offender that commits domestic burglary. Both short term and long term measures should be applied in order for prevention to have a greater impact.
Swedish abstract
Denna avhandling avser att beskriva hur polisen i Mellersta Skåne arbetar förebyggande med bostadsinbrott. Eftersom inbrott har blivit ett problem i detta område under det senaste decenniet är det intressant att veta vilka åtgärder polisen vidtar för att minska och förebygga dem. Resultaten visar att polisen i mellersta Skåne behandlar bostadsinbrott som en viktig fråga och genomför både särskilda förebyggande åtgärder, såsom en specifik intervention, och dagliga förebyggande åtgärder, t.ex. genom att sprida information eller kartläggning och patrullering av vissa områden. De flesta av de använda förebyggande åtgärderna bygger på rutinaktivitetsteorin, implicit eller explicit. Grannsamverkan rekommenderas av polisen, men även att bara lära känna sina grannar. Upprepad viktimisering verkar, intressant nog, inte vara ett problem i Skåne. Vidare, är det inte mycket som är känt om den typ av gärningsmannen som begår bostadsinbrott. För att förebyggande insatser ska ha en större inverkan, bör det finnas både kortsiktiga och långsiktiga metoder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 48
Language eng (iso)
Subject domestic burglary
intervention
Middle Scania
prevention measure
police
residential burglary
Scania
bostadsinbrott
Skåne
Handle http://hdl.handle.net/2043/19263 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics