Drama och rytmik på fritidshemmet - En Kvalitativ fallstudie

DSpace Repository

Drama och rytmik på fritidshemmet - En Kvalitativ fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Drama och rytmik på fritidshemmet - En Kvalitativ fallstudie
Author Grane, Marcus ; Samuelsson, Adam
Date 2015
Swedish abstract
Huvudsyftet med denna undersökning var att undersöka hur estetisk verksamhet, i detta fallet drama och rytmik, i samband med fritidshemsstart kunde hjälpa barnen att utveckla sin förmåga till socialt samspel samt förändra det antagna sociala klimatet på fritidshemmet. Undersökningen är grundad på tankar från Lev Vygotskij (1978) och John Dewey (1938) men även flera svenska forskare som är aktiva inom ämnet. Vi har även genomfört en kvalitativ fallstudie bestående av sex dramapass med en grupp elever samt intervjuat deras ordinarie pedagoger efteråt. Resultatet av undersökningen visar att ett socialt samspel, både elever emellan men även mellan elev och lärare, är väldigt viktigt för barnens utveckling samt för ett fungerande fritidshem. Dock fann vi inte några tydliga tecken på förändringar av klimatet på fritidshemmet i stort då vår undersökning var för kort och för osystematisk för att kunna ge några mätbara resultat. Vi har emellertid lyckats skönja några fördelar med att använda drama som undervisningsmetod då drama kan ha potential att utveckla barnens sociala och kreativa förmågor på ett lustfyllt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Drama
Estetik
Estetiska läroprocesser
Fritidshem
Rytmik
Handle http://hdl.handle.net/2043/19289 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics