Transfer to adult care : experiences of young adults with congenital heart disease

DSpace Repository

Transfer to adult care : experiences of young adults with congenital heart disease

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Transfer to adult care : experiences of young adults with congenital heart disease
Author Asp, Ann ; Bratt, Ewa-Lena ; Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2015
English abstract
More than 90% of children born with congenital heart disease survive into adulthood due to successes of cardiac surgery and medical management. Interviews with 16 young adults with congenital heart disease to explore their experiences of transfer from pediatric to adult care were performed. The analysis identified five themes; Feeling secure during the transfer process, Experiencing trust in the care, Expecting to be involved, Assuming responsibility for one's health is a process and Lack of knowledge leads to uncertainty. In conclusion; a structured and gradual transfer process was necessary to enable the informants to shoulder the responsibility for self-care.
Swedish abstract
Mer än 90 % av barn med medfödda hjärtfel överlever upp i vuxen ålder tack vare utveckling av hjärtkirurgi och medicinsk behandling. Intervjuer med 16 unga vuxna med medfödda hjärtfel i syfte att undersöka deras upplevelser av hur överföringen från barnsjukvård till vuxenvård genomfördes. Analysen identifierade fem tema: Att känna trygghet i överföringen, Att känna tillit till vården, Att förväntas bli delaktig i vården, Att ta över ansvaret för sin hälsa är en process, och Att sakna kunskap leder till osäkerhet. Sammanfattningsvis, en strukturerad och gradvis överföring är nödvändig för att få informanterna att axla ansvaret för sin egenvård.
DOI https://doi.org/10.1016/j.pedn.2015.05.025 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Elsevier
Host/Issue Journal of Pediatric Nursing;5
Volume 30
ISSN 0882-5963
Pages
e3–e10
Language eng (iso)
Subject Congenital heart disease
Experiences
Transition
Transfer to adult care
Young adults
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/19291 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics