Omorganisering av modersmålsstöd i Malmö stads förskolor / Reorganization of native language support in Malmo’s kindergartens

DSpace Repository

Omorganisering av modersmålsstöd i Malmö stads förskolor / Reorganization of native language support in Malmo’s kindergartens

Details

Files for download
Icon
Omorganisering av ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omorganisering av modersmålsstöd i Malmö stads förskolor / Reorganization of native language support in Malmo’s kindergartens
Author Prlja, Dinka ; Ibrahim Osman, Diana
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie belyser hur två förskolor har tillämpat det dagliga arbetet efter reformen som trädde i kraft 1 juni 2014 i Malmö stad. Reformen omfattar omorganisering av modersmåls- stödjande och avveckling av modersmålstränarna i samtliga förskolor. Detta resulterade i att hela ansvaret för modersmålsstöd placerades på pedagogerna som är verksamma i förskolorna. Vårt syfte med arbetet är att undersöka vilka metoder/arbetssätt som två förskolor i Malmö stad har tillämpat för att uppnå reformens mål. Resultatet och analysen av studien är byggd på en kvalitativ metod, genom intervjuer med två förskolechefer, en förskollärare och en barnskötare. Denna studie vilar även på tidigare forskning om barns språkutveckling och forskning/teori om tidigare reformer. Resultatet av vår undersökning visar att dessa två förskolor har gemensamma drag i hur deras verksamheter aktivt inkluderar föräldrarna i arbetet med barns språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Omorganisering, reform, förskola, modersmål, modersmålsstöd, andraspråksinlärning, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/19305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics