Controlling food waste – Home composting or biofuel production?

DSpace Repository

Controlling food waste – Home composting or biofuel production?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Controlling food waste – Home composting or biofuel production?
Author Papp, Carolle
Date 2015
English abstract
One purpose of this study is to compare two treatment options for food waste. Home composting or biofuel production, seen from the climate perspective. The carbon dioxide equivalent has been calculated for the two options. The second purpose was to study the political process with regard to food waste to understand why Swedish households were encouraged to home compost food waste during the nineties only to early twenties advocate biofuel production. My calculations and comparisons shows that it is more beneficial for the climate to digest the food waste then composting since the carbon dioxide emissions is less. My second analysis indicates that while the political reorientation has led to environmental improvements, the effect has also been that to gain control of the food waste stream, waste management organisations effectively provide customers with no choice and economically punish households that have no food waste to collect since they have effective home composting.
Swedish abstract
Ettsyfte med denna uppsats är jämförelsen mellan två behandlingsalternativ för matavfall, hemkompostering eller biogasproducering sett från klimatperspektivet. Koldioxidekvivalenter har beräknats för de två alternativen. Ett annat syfte har varit att studera den politiska processen för att förstå varför det först under 90-talet uppmuntras till att hushållen ska hemkompostera för att sen under början av 2000-talet förespråka rötning av matavfallet. Mina uträkningar och jämförelser visar att det är mer fördelaktigt för klimatet att röta matavfallet, koldioxidutsläppet blir mindre än vid hemkompostering. Mitt andra syfte visar att det kan finnas en klimatvinst genom att låta politiken fatta besluten men det kan även finnas en risk att det egentliga syftet med hemkompostering glöms bort och att hushållen måste betala för något som de egentligen inte behöver (matkärl) eller som inte kanske finns (tillsynen).
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Food waste, home composting, biofuel production, digestion, climate, greenhouse gases, actor network theory, Foucault, Giddens
Handle http://hdl.handle.net/2043/19309 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics